woensdag 13 juli 2016

Vol in verbinding

 
Ik was 18 toen mijn vader zijn eerste beroerte kreeg. De man die ik mij herinner als een hardwerkende vader, niet erg spraakzaam, wel bedachtzaam, woorden zorgvuldig kiezend en zachtaardig. Mijn vader veranderde in een zorgafhankelijk man, die hele dagen thuis moest zijn. Hij kreeg logopedie en dat vond hij een kwelling. Ik zag mijn vader veranderen en het was voor mij de aanleiding om ‘iets’ in de zorg te gaan doen.


Nog steeds zie veel hardwerkende en betrokken medewerkers zorg verlenen aan kwetsbare mensen. Ik zie professionals hun vak uitoefenen en soms krijgen ze de volle laag: ze worden uitgescholden en heel soms vallen er zelfs klappen. Vaak puur vanuit frustratie, net als dit destijds bij mijn vader gebeurde.    

Vol in Verbinding

Ik onderschrijf de prachtige uitspraak van hoogleraar Andries Baart; "Je kunt er pas vóór iemand zijn, wanneer je mét iemand bent". Echte verbinding bestaat door aan te sluiten bij de ander, waardoor de ander zich gezien, begrepen en gehoord voelt. Waarden die ik in de kern heb meegekregen van mijn vader nog voor zijn ziekte.

Ik zie in toenemende mate welwillende medewerkers vast lopen in een woud van regels en taken, met het gevaar dat ze opbranden en het contact met de kwetsbare ander verliezen. Ook ik dacht destijds weleens het échte contact met mijn vader te verliezen en verlangde naar de tijd vóór zijn beroerte. De vader die ik uiteindelijk nog zoveel had willen vragen en mee had willen delen. De man die ik te kort heb gekend heeft mij doen beseffen hoe betrekkelijk, fragiel en onzeker het leven kan zijn. Het heeft mij pijnlijk doen beseffen om steeds weer te proberen om met volle aandacht in het hier-en-nu te zijn, niet met wat is geweest of met wat straks nog komen gaat. Gisteren is verleden tijd en morgen is onzeker.

Binnenkort verzorg ik samen met mijn team de leergang: Vol in Verbinding. Ik wil graag aansluiten op de uitspraak van Andries Baart; "Je kunt pas met iemand zijn, wanneer je goed in verbinding met jezelf bent". Want wanneer je goed in contact staat, verbonden in het hier-en-nu, dan is het contact met de kwetsbare ander ook beter. Het contact stroomt, vaak zijn woorden overbodig en krijg je energie uit datgene wat je met volle aandacht aan het doen bent. Uiteindelijk gaat het je als zorgmedewerker toch om iets ‘eenvoudigs’; je wilt de ander helpen, iets voor de ander kunnen betekenen, aanvullen op wat de ander niet zelf meer kan en aanmoedigen in wat de ander nog wel kan.

'Vol in Verbinding" is een deskundigheidsbevorderende en vitaliserende leergang. Voor iedereen die met veel liefde en passie voor anderen zorgt maar minder goed voor zichzelf. Het is een vitale injectie waardoor je met nieuwe kennis en energie, weer verder kunt en het gevoel van 'opbranden' voorkomt.  Het brengt het Mens-zijn en de professional meer in balans, waardoor je met nieuwe energie, kennis, inspiratie en meer contact met je gevoel, afgestemd in verbinding kan staan met de ander.    

Meer informatie: www.mensbeeld.nl

woensdag 6 juli 2016

Positieve censuur?Gisteren werd bekend dat tientallen verpleeghuizen in Nederland onder de maat functioneren. Onder druk van de Tweede Kamer is staatssecretaris Van Rijn nu toch met de lijst naar buiten gekomen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft een lijst met slecht functionerende verpleeghuizen gepubliceerd. Bij elf instellingen zijn de risico's zo groot dat ze onder intensief toezicht zijn gesteld. 

De minister benadrukt dat de inspectie vroegtijdig aan de bel trekt, en dat de verpleeghuizen de kans hebben om zich te verbeteren. Over het algemeen gaat het volgens hem heel goed met de sector. "Maar deze transparantie, over wat goede zorg is en wat niet, is uiteindelijk in het belang van iedereen."

Zelf was ik de dag dat bovenstaand  bericht bekend werd gemaakt op het congres “Een jaar later: ruimte voor verpleeghuizen”. Samen met Kim Bakker, eigenaar van een kleinschalige woonvoorziening voor (kwetsbare) ouderen, liepen wij te midden van vele enthousiaste medewerkers. Presentaties allemaal gericht op het verbeteren van de kwaliteit rondom kwetsbare ouderen. Zelf liepen wij daar in onze Hug and take Care T-shirt en hebben bekenden en onbekenden gehugd. We kwamen in gesprek over zorg, vooral over wat er wél mogelijk is. Vele beaamden de stelling dat medewerkers in de zorg vaak erg goed voor een ander kunnen zorgen en wat minder goed voor zichzelf. Dat maakt dat de zorgsector extra onder druk staat. Niet alleen de ouderen zijn kwetsbaar, ook de zorgmedewerkers die iedere dag zó enorm hun best doen om voor deze mensen te zorgen. Zichzelf vaak wegcijferend, fysiek zwaar werk verrichten én gevoelig zijn voor negatieve berichten uit de media. Ik begrijp dat we in een democratische samenleving geen censuur kunnen plegen. Maar ik geloof stellig in de opvatting dat alles wat je aandacht geeft, groeit en pleit voor een andere vorm van aandacht. Publiceer geen lijst met de verpleeghuizen die onder de maat presteren maar publiceer een lijst met die goed presteren. Publiceer geen overzicht van bestuurders en directeuren die zich verrijken over de ruggen van de zorg, ver boven de Balkeneindenorm, maar publiceer een lijst van directeuren die dit niet doen en wel begrijpen waar het in de zorg over gaat. Generaliseer niet “de urine loopt langs de enkels” als enige waarheid en denk na over wie je uitnodigt aan tafel bij RLT Late Night. Je probeert tenslotte toch ook de beste zangers, de beste sporters, de beste schrijvers en andere kanjers aan tafel te krijgen?

We moeten goed voor onze ouderen zorgen, zo gewoon mogelijk, en niet institutionaliseren, systematiseren, protocolleren, bureaucratiseren, bagatelliseren en negatief verbijzonderen. Misschien dan toch maar enige censuur? Noem het positieve manipulatie, een kanteling, op zo’n manier dat het ons hart raakt, waar we even stil van worden, blij en gelukkig, vrolijk en liefdevol, gewoon en menselijk. Want dat is wat zorgmedewerkers dagelijks ook doen: iets willen beteken voor de ander. Iedere dag weer. Met liefde en passie, zonder veel poeha, zo gewoon mogelijk.

Laten we niet alleen de kwetsbare ouderen beschermen, ook de medewerkers. Verstop het nieuws niet maar verpakt het anders. Verzacht het en draait het om.


Dank jullie wel zorgmedewerkers, blijf goed zorgen voor de ander én goed voor jezelf. 

dinsdag 5 juli 2016

Hart voor mensen. Hard op inhoud.

Het is iets waar zorgmedewerkers lastig mee weten om te gaan. Verbonden zijn met de ander, relatie- en mensgericht lijkt bovenstaande hard op de inhoud in de weg te staan. 

“Hart voor mensen, hard op de inhoud”, vraagt het kunnen scheiden van persoon en kwestie. Scheiding tussen de (vriendelijke) mens en iets wat die mens doet en zegt, iets waar je last van hebt of waar je het niet eens mee bent (de kwestie). Het vraagt ook om het (h)erkennen van de balans tussen hoofd, hart en lichaam. Het vraagt om eigen aannames en veronderstellingen te onderzoeken en ja, er ook nog een beetje lef voor nodig om de ander aan te spreken op iets waar je het niet eens mee bent of over iets wat je dwars zit. We zijn vaak bang voor escalaties en om niet meer aardig te worden gevonden. We zeggen vaak niet wat we denken, niet wat we voelen en niet wat we vinden. En ons lichaam? Dat liegt niet maar daar zijn we ons vaak (nog) onvoldoende bewust.

Hart voor mensen gaat medewerkers in de zorg vaak prima af. Het is een intrinsiek gedreven competentie, het zit in hun DNA om iets voor de ander willen betekenen, met je hart bij de ander te willen zijn, zorgzaam en empathisch. Deze waardevolle eigenschappen staan ons tegelijkertijd in de weg wanneer het gaat om onderhandelen op inhoud, in het stellen van grenzen, in de ander aanspreken en in het opkomen voor jezelf. 

Wanneer je voor jezelf opkomt, zorg je beter voor jezelf en sta je meer in verbinding tussen hoofd, hart en lichaam. Vaak zeggen we “maar ik wil de ander niet kwetsen”. Is dat zo? Kwets je de ander juist niet door maar net te doen als of? Wanneer je hard op de inhoud zuiver kunt scheiden van de persoon, gun je de ander de mogelijkheid om van perspectief te kunnen wisselen, om na te denken en misschien zelfs wel de mogelijkheid om te groeien. 

Soms bedenken we de mooiste zinnen en voeren we hele discussies in ons hoofd op momenten dat de ander er niet bij is. Vervolgens stellen we het uit en denken dan…ach laat ook maar. Een andere mogelijkheid is dat we gaan klagen tegen anderen.

Hard op de inhoud heeft een slecht imago. We verwarren dit vaak met ‘Hard’ voor mensen. De inhoud gaat over het dilemma, de kwestie, over een deel van het gedrag, een deel van een gedachte of menging. We moeten voorkomen dat we het verwarren met heel de mens. Sterker nog: zolang het dilemma niet aan bod komt, zijn we slechte acteurs die suggereren hart voor de mens te hebben. 

Het kunnen scheiden van kwestie en mens, vraagt om emotionele intelligentie, lef en jezelf en de ander serieus nemen. Wanneer je jezelf serieus neemt, (h)erken je de balans tussen hoofd, hart en lichaam. En wanneer je meer in balans bent, ben je vrijer in je hoofd, voel je je vitaler en beleef je meer (werk)plezier. Dit alles maakt dat jij vol met je hart kunt zorgen voor (kwetsbare) mensen en voelen zij zich verbonden. En zo is de cirkel weer rond!

Meer weten over Leren vanuit verbinding? www.mensbeeld.nl

Opleidingsbureau Mensbeeld 
Connection Head, Heart & Body                                           

Wij ondersteuning, verbinden en vitaliseren mensen, individueel en in teamverband. Wij leren mensen bewust hoofd, hart en lichaam te verbinden waardoor het contact, de communicatie en samenwerking effectiever verloopt, met meer energie, (werk)plezier en geluk. Je krijgt meer grip op hoe je in verbinding staat met jezelf en je relaties. Bezieling, plezier en geluk terugbrengen op de werkvloer, verhoogt de prestatie, de effectiviteit, de klanttevredenheid en de gezondheid van medewerkers. Belangrijke activiteiten om dit te realiseren zijn het opleiden van mensen, het organiseren van trainingen, lezingen, coaching en therapie.  

Ontwikkelen via onze 5 ankers :
Duurzaam:   Leren op diep intrinsiek niveau, een transitie voor een langere periode.
Zichtbaar:     In concreet waarneembaar gedrag, visualiseren van successen.
Voelbaar:      Leren met aandacht, gevoel en compassie mét heel de mens.
Bevaarbaar: Reflectief leren beargumenteren en taal geven aan wat je doet.
Toetsbaar:    Kennis en kunde monitoren, zakelijk en professioneel.


maandag 4 juli 2016

zondag 3 juli 2016

Op weg naar meer grip, groei en geluk!

Historisch gezien zijn er veel verschillende mythes, rituelen en verhalen verbonden aan het labyrint. Tegelijk heeft het labyrint een universele betekenis. Het is niet voorbehouden aan één enkele religieuze of culturele traditie. Juist daarom kan het mensen overal op de wereld ook nu nog aanspreken. Het labyrint is een oeroud archetype, dat verbonden is met transformatie en wijst een weg door die cirkel heen. De spiraal is een symbool van de verbinding tussen de menselijke en de hogere wereld. Het labyrint biedt de mogelijkheid van het begaan van een ‘innerlijke weg’, een weg naar je Zelf. 

Tegenwoordig is het een Labyrint een mooie actieve werkvorm: een metafoor voor het bewandelen van hun levenspad. In het echte leven kent ons pad immers ook de nodige - verwachte en onverwachte - wendingen. Met het lopen van een labyrint doen we dat als het ware ook. De vorm van het labyrint geeft vertrouwen dat je je kern (je bestemming) ook echt kunt bereiken. Het is, in tegenstelling tot een doolhof, een pad dat op in beweging brengt en waar in je niet kunt verdwalen. Onderweg zijn is het doel, niet je eindbestemming. Op allerlei plaatsen op de wereld maakt het labyrint de laatste jaren een comeback door. Er zijn labyrinten aangelegd in bij vormingscentra, scholen, ziekenhuizen en gevangenissen, in retraite centra, in de natuur en stiltecentra. Kunstenaars en ontwerpers hebben talrijke nieuwe creatieve ontwerpen van labyrinten gemaakt, en het labyrint komt voor in theater en films. Voor vele duizenden mensen biedt het labyrint een regelmatig terugkerende mogelijkheid voor loopmeditatie. Het labyrint wordt onder meer gebruikt als:
  • instrument voor bezinning op waarden en cultuurverandering in organisaties
  • actieve werkvorm bij coaching, loopbaanvragen en persoonlijke ontwikkeling
  • therapeutische werkvorm voor het verkrijgen van inzicht, grip en verwerking
  • plek voor meditatie, bezinning, heling en spirituele groei
  • plek voor ceremonies, bijvoorbeeld bij geboorte, huwelijk, ziekte en overlijden
  • plaats waar de natuurlijke en religieuze cyclus van het jaar wordt gevierd
  • gedenkruimte voor vrede en verzoening.

Landgoed Rijckholt beschikt over een prachtige plek omsloten door het groen, een plek waar nu al rust en energie vanuit gaat. Het plan is om deze plaats te benutten voor het aanleggen van een Labyrint. Inmiddels zijn er contacten met scholen die leerlingen opleiden in de groene sector. Het kan een interessant en uitdagende stageproject voor de leerlingen zijn en brengt jong en oud bij elkaar. Het is de bedoeling dat we het Labyrint symbolisch samen afbouwen. Samen met de bewoners, kinderen, mantelzorg, familie, medewerkers van het Landgoed en het team van Mensbeeld. Daarna is het de bedoeling dat het Labyrint toegankelijk is voor iedereen. Een plek waar je even stil kunt zijn, energie kunt opdoen of gewoon kunt genieten van wat er is. Een plek dat ook gebruikt gaat worden als actieve werkvorm voor de deelnemers aan de Rijckholt Academie en activiteiten die verbonden zijn aan Opleidingsbureau Mensbeeld zoals coaching en therapie. 

We zijn op weg, de eerste stap is gezet!